Dezinfekce kanceláří: Na co se při nich zaměřit?

Dezinfekce kanceláří: Na co se při nich zaměřit?

Dezinfekce kancelářského prostoru se v posledních letech stala zásadním prvkem udržení zdravého pracovního prostředí. Nejenže pomáhá ochránit zaměstnance před nemocemi, ale také zvyšuje jejich produktivitu a pohodu. V tomto článku se podíváme na důležité aspekty dezinfekce kanceláří a na to, na co byste se měli zaměřit, abyste zajistili účinnou a bezpečnou dezinfekci.

Příprava na dezinfekci samotnou

Před tím, než se pustíme do samotné dezinfekce, je nezbytné provést důkladnou přípravu.

 

 • Prvním krokem je zajištění vhodných dezinfekčních prostředků. V dnešní době existuje mnoho různých dezinfekčních produktů na trhu, a je důležité vybrat ty, které jsou efektivní proti virům a bakteriím. Věnujte pozornost etiketě produktu a ujistěte se, že je schválen pro použití na povrchy v kanceláři.
 • Kromě dezinfekčních prostředků budete potřebovat také různé pomůcky, jako jsou rukavice, mikrovlákenné utěrky, hadříky a spreje na čištění. Zajistěte také, aby byly všechny prostředky vždy dostupné a dobře označené.
 • Dezinfekce by měla být pravidelná a systematická. Stanovte si jasný plán, kolikrát týdně budete kancelář dezinfikovat, a jaké povrchy budou zahrnuty v každé dezinfekci. Mějte na paměti, že některé povrchy mohou vyžadovat častější dezinfekci než jiné.
 • Osoby provádějící dezinfekci by měly být řádně vybaveny ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice a respirátory. Rukavice chrání ruce před kontaminací dezinfekčními prostředky a mikroorganismy na površích, zatímco respirátory pomáhají ochránit dýchací cesty před inhalací škodlivých částic.

Postup dezinfekce

Samotný proces dezinfekce je klíčovým prvkem udržení kanceláře čistou a bezpečnou. Při dezinfekci kanceláře byste měli věnovat pozornost několika klíčovým povrchům:

 

 • Pracovní stoly a stolní desky: Pracovní stoly jsou místem, kde zaměstnanci tráví většinu svého času, a jsou náchylné k hromadění mikroorganismů. Důkladně dezinfikujte povrchy stolů a včetně klávesnice a myši.
 • Klávesnice, myši a jiné periferní zařízení: Zaměřte se na tyto předměty, které se často dotýkají zaměstnanci, a které mohou být zdrojem šíření mikrobů.
 • Dveřní kliky a kliky od skříní: Dveřní kliky jsou často dotýkány mnoha lidmi a patří mezi největší hnízdiště bakterií, a proto je důležité je pravidelně dezinfikovat.
 • Společné prostory, jako jsou kuchyňky a toalety: Dezinfekce společných prostor, kde se lidé setkávají, je nezbytná pro prevenci šíření nemocí.

Použití správných dezinfekčních prostředků

Při výběru dezinfekčního prostředku si dejte pozor na účinnost proti virům a bakteriím. Měl by být schválen pro použití na povrchy v kanceláři. Dezinfekční prostředky by měly obsahovat alespoň 70% alkoholu, aby byly účinné proti virům.

Postup dezinfekce: Jak správně čistit a dezinfikovat povrchy

Před dezinfekcí povrchy důkladně vyčistěte od prachu a nečistot. Použijte mikrovláknovou utěrku nebo hadřík.

 

 • Aplikujte dezinfekční prostředek na povrch tak, aby byl rovnoměrně pokryt. Nezapomeňte na klávesnice a myši.
 • Nechte dezinfekční prostředek působit alespoň 5 minut, než začnete povrch stírat.
 • Použijte čistou mikrovláknovou utěrku nebo hadřík k setření povrchu. Ujistěte se, že nezůstávají žádné zbytky dezinfekčního prostředku.

 

Po dezinfekci si důkladně umyjte ruce a vyměňte rukavice.

Dezinfekce elektroniky: Bezpečné metody pro čištění

Při dezinfekci elektroniky, jako jsou počítače a telefony, je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození zařízení. Použijte dezinfekční hadříky, které jsou určeny pro použití na elektronice, a vždy dezinfikujte zařízení vypnutá. Více rad na čištění elektroniky vám přinese tento článek.

Prevence nemocí a ochrana zaměstnanců

Dezinfekce kanceláře je klíčovým prvkem prevence nemocí, ale existují i další kroky, které můžete podniknout pro ochranu zaměstnanců a návštěvníků.

 

 • Zaměstnanci by měli být informováni o důležitosti osobní hygieny, jako je časté mytí rukou, používání dezinfekčního prostředku na ruce a nošení roušek, pokud je to vhodné.
 • Důkladné větrání kanceláře je klíčové pro cirkulaci vzduchu a odstranění škodlivých částic. 
 • Kromě toho udržujte čistotu v kanceláři, pravidelně vysávejte koberce a myjte podlahy.
 • Mějte pravidelné kontroly a hodnocení, abyste zajistili dodržování hygienických standardů v kanceláři. Ujistěte se, že dezinfekční postupy jsou prováděny správně a pravidelně.

 

Dezinfekce kanceláře je klíčovým prvkem udržení zdravého pracovního prostředí a ochrany zaměstnanců a návštěvníků. Důkladná příprava, správný postup dezinfekce a dodržování hygienických standardů jsou klíčové pro účinnou a bezpečnou dezinfekci. S dodržováním těchto kroků můžete zajistit, že vaše kancelář bude bezpečným a zdravým pracovním prostředím pro všechny.

Marie Chudá