Tvorba webu je složitý proces, nad kterým je zapotřebí držet pečlivý dohled. Jak poznat kvalitního webdesignera?

Tvorba webu je složitý proces, nad kterým je zapotřebí držet pečlivý dohled. Jak poznat kvalitního webdesignera?

Pokud se rozhodujete, komu svěříte tvorbu webu pro váš nový e-shop nebo firemní stránky, zpozorněte. Kvalitně zpracovaný web se neopírá o pouhé zprovoznění stránek; důležité je především položení pevných “základů”, které výrazně ovlivní následné úspěšné fungování celého projektu. V krátkém přehledu níže si můžete projít některé základní aspekty tvorby kvalitních webových stránek a rovněž se dozvíte, jak poznat profesionála, který bude schopen uchopit celou věc od základů a komplexně.

Tvorba webu a 3 základní postupové body

Jestliže vyhledáte služby některého z mnoha webdesignerů, zkuste si v první řadě ověřit, jakým způsobem hodlá při tvorbě vašeho nového webu postupovat. Možnosti se s rostoucím stářím internetu neustále vyvíjejí. V současnosti by se mělo budování stránky opírat o tyto 3 základní body:

  1. seznámení se s projektem
  2. tvorba www stránek
  3. správa

Pochopení podstaty jako stěžejní část úspěšného webu

Kvalitní webdesigner se v první fázi důkladně seznámí s vaší představou, s účelem stránek a s vizí kam by se web měl v budoucnu ubírat. Velmi důležitá je analýza nabídky, výběru domény, zmapování konkurence a celkové definování konceptu. K hrubému náhledu se používá tzv. wireframe, což je základní nastínění vzhledu, členění a fungování stránek. Wireframe zajišťuje schodu mezi vámi a webdesignerem a je důležitou složkou, díky které se vaše představa nemine s finálním výsledkem.

Samotné vytvoření a zprovoznění webu

Bod, ke kterému se pravděpodobně budete upínat nejvíce, je samotná tvorba webu. Důležité je definování grafické podoby a určení položek, které na webu nesmí chybět – zbytek poté zůstává na webdesignerovi. Snažte se průběžně kontrolovat jeho práci, udržet plynulost postupu a dodržení předem stanoveného plánu.

Důkladná správa pro dlouhodobý úspěch

Samotným spuštěním webu vše teprve začíná – skutečný odborník dbá na servis a pravidelnou aktualizaci, která zajistí konkurenceschopnost a správné fungování vašich stránek. Protože se trendy neustále mění, je důležitá pravidelná správa. Frekvence se následně odvozuje podle profilu a druhu webové stránky. Nabídka stálých služeb nebo neměnných firemních stránek nepotřebuje tak často údržbu jako e-shop, na kterém se pravidelně rozšiřuje nabídka zboží.

Které další aspekty by měl skutečný odborník splnit?

Nyní máte základní přehled o klíči, pomocí kterého by měla tvorba funkčního webu postupovat. Stránky na míru rozhodně nejsou levnou záležitostí, dbejte proto zvýšené opatrnosti při výběru agentury, se kterou hodláte navázat spolupráci. Internet je nabídkami těchto služeb doslova přehlcen, snažte se proto oddělit zrno od plev – jako pomocníka v tomto nelehkém úkolu můžete využít reference, které má každá spolehlivá agentura volně k nahlédnutí na svém vlastním webu. Pátrejte po úspěšně dokončených projektech a hodnocení klientů, udělejte si obrázek o funkčnosti zprovozněných stránek a snažte se střízlivě posoudit, zda budou investované peníze svěřeny do správných rukou.

Osobní dohled nad postupem jako klíč k úspěchu

Díky krátkému úvodu do světa tvorby webovek byste měli mít přehled o správném postupu při nastartování vašeho nového internetového projektu. Pamatujte, že pokud už jste spolupráci s některou agenturou navázali, vždy je důležité dodržet dohled nad plněním stanovených cílů. Nebojte se proto ozvat, pokud se vám postup bude zdát pomalý nebo nepříliš důkladný. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s webdesignery? Napište nám do komentářů vaše tipy pro správný postup při zadání tvorby webových stránek.

Marie Chudá