Internetový marketing a jeho nejefektivnější forma – EMAILING

Internetový marketing a jeho nejefektivnější forma – EMAILING

V současné době se dá Emailing neboli E-mailový marketing považovat za nejefektivnější součást internetového marketingu. Podle rozsáhlé studie společnosti eCircle, která se zaměřila na online využívání marketingových nástrojů v šesti evropských zemích se ukázalo, že nejčastějším nástrojem online marketingu v Evropě je zasílání emailů – využívá ho téměř 60% z dotázaných marketérů a to nejčastěji formou zasíláním newslettru.

Druhým nejoblíbenějším nástrojem je využívání reklamních inzerátů na www stránkách následováno využíváním nejrůznějších sociálních sítí, především Facebookem, se kterým pracuje 78-90% marketingových manažerů.
Email byl dle tohoto výzkumu označen také jako kanál, který přináší obchodníkům největší prodeje.
Z výzkumu též vyšlo pár zajímavých informací o důvodech využívání či nevyužívání sociálních médií v marketingu.

Pro :

  • zvýšení povědomí o značce
  • podpora nového produktu
  • získání nových  zákazníků
  • zvýšení loajality zákazníka
  • marketingový výzkum

Proti :

  • nedostatečné oslovení relevantní cílové skupiny (neplatí pro OPTIMO emailing)
  • chybějící doklad o efektivitě reklamy (neplatí pro OPTIMO emailing)
  • nízká znalost sociálních sítí
  • nedostatečné konzultace  se zákazníkem ze strany zadavatelů e-mailingu (absence proaktivní reakce na prokazatelnou aktivitu adresáta)
  • nedostatečné možnost kontroly (neplatí pro OPTIMO emailing)
Marie Chudá