Marketing pro řetězec lékáren

Marketing pro řetězec lékáren

Zpracování marketingového průzkumu a výkon marketingu pro síť lékáren.

Řetězec lékáren Zelená Hvězda zabývající se farmacií jsou zařízením tzv. Lékárníků 95. Společnost Lékárnící 95 s. r. o. byla založena roku 2005 a značně se začala rozvíjet.

V současné době vlastní už 6 kamenných lékáren a provozují také dnes již specializovaně prostředky zdravotnické techniky pod záštitou společnosti B.Braun Medical s r.o. s názvem Zelená hvězda jejíž služby již využívá přes 3 000 lékařů.

Analýza trhu je do jisté míry klíčovým faktorem budoucího úspěchu nebo naopak neúspěchu organizace na trhu.

Pro lékárnu Zelená hvězda jsme zpracovali analýzu trhu zaměřenou na okres chebska a příhraničí, která obsahovala několik podsložek, jako např.: analýza konkurence, marketingový audit a marketingový harmonogram. Tyto jednotlivé podsložky sloužili k nastolení správné marketingové strategie.

Analýza, kterou naše společnost OPTIMO consulting s. r. o. zpracovala, byla předložena společnosti Lékárníci 95 s. r. o., která z ní mohla čerpat veškeré potřebné informace, které potřebovali k návrhu a vytvoření těch nejlepších marketingových strategiích pro lékárny Zelená Hvězda a tím se mohli lépe prosadit na trhu a zvýšit povědomí o těchto lékárnách.

Marie Chudá