Odborné firemní vzdělávání v oblasti marketingu

Odborné firemní vzdělávání v oblasti marketingu

Školení  marketingu bylo zahájeno počátkem měsíce ledna 2014 a probíhal po dobu 10-ti dnů. Kurz vedl respektovaný akademický lektor a specialista na marketing pan Ing. Libor Michalák, CSc, který má již letité zkušenosti se školením v oblasti obchodu a marketingu.

Na konci vzdělávacích aktivit proběhl test manažerů, ve kterém všichni zúčastnění uspěli, a proto každý z absolventů obdržel osvědčení certifikované naší společností, jako důkaz úspěšného absolvování marketingového kurzu.

Kurz Marketingu se pro společnost Excolo s.r.o. stal přínosem díky výraznému posílení znalostí v oblasti marketingu a na něj navazujících obchodních činností. Věříme, že vzhledem ke spokojenosti firmy Excolo s.r.o. s daným produktem, bude naše spolupráce i nadále pokračovat, a že kurz marketingu nebyl poslední, který jsme pro tuto firmu zrealizovali.

Marie Chudá