Nové logo, nový začátek

Nové logo, nový začátek

Slovo „IN“ v modrém čtverečku je zároveň jakousi značkou firmy, která může být použita i samostatně, jak je tomu například na návrhu prezentačních desek. Při tvorbě loga byla důležitým kritériem možnost jeho umístění na různobarevné a barevně nesourodé pozadí. Proto bylo vytvořeno několik barevných variant, které může magazín obměňovat dle potřeby.

GRAFICKÝ MANUÁL slouží jako základní informační zdroj o značce a jejím použití. Jednotné používání značky zaručuje ucelenou a jasně identifikovatelnou prezentaci společnosti ve všech oblastech vizuální produkce (Corporate design) a je důležitou součástí vytváření firemní image (Corporate identity).

Tato publikace je nástrojem pro konkrétní práce v oboru propagační grafiky.

Grafický manuál (dále G.M.) řeší tyto základní prvky:

  • definice jednotlivých grafických a typografických prvků
  • tvarové a barevné kodifikace jednotlivých prvků
  • pravidla pro aplikaci všech definovaných prvků Hlavním úkolem G.M. je definovat a kodifikovat klíčové prvky firemního designu, grafickou značku a její varianty,firemní písmo a firemní barvy.

Tyto prvky jsou konstantami firemního designu, na jejichž základě se tvoří prezentační a podpůrné prostředky, které doplňují celou oblast firemního designu a prezentace v kontextu s globální koncepcí vizuálního projevu. Publikace obsahuje pokyny, jak s graf. konstantami pracovat, a zásady, které se nesmí při jejich aplikaci porušit. Důležité je respektování technických parametrů.

Marie Chudá