Opravdu máme všichni holé ruce?

Opravdu máme všichni holé ruce?

Není to úplně masová záležitost, ale celou řadu lidí, zejména tmavovlasých, intenzivně trápí nadměrné tmavé ochlupení paží. Není divu, že se ho snaží nějak zbavit, vždyť uprostřed nepostižené většiny vypadají (mnohdy doslova) jako černé ovce. Stačí jim přidat pokožku paží do seznamu míst, pro která je nutné obden podstoupit pro moderního člověka běžný rituál holení? Pokud jim nevadí trávit touto činností o něco delší dobu a mají obě ruce stejně šikovné, nelze kategoricky takovou představu odmítnout. Ovšem vzhledem k tomu, že tyto typy pravděpodobně mají nežádoucích chloupků víc po celém těle (je to daň za krásné husté tmavé vlasy), je asi jednodušší spojit příjemné s užitečným, sáhnout po nejmodernějším způsobu, jak se zbavit ochlupení – po laseru a využít depilaci rukou laserem.

 

Co se málo ví

Že laserové paprsky způsobují de facto zničení vlasových cibulek a že navzdory regeneračnímu úsilí organismu se obvykle nepodaří nastartovat jejich zmrtvýchvstání, a proto je odstranění chloupků laserem trvalé, je poměrně známá věc. Laser má ale další unikátní vlastnost – umí rozlišovat mezi tím, co má zmizet, a tím, co má naopak zůstat. Člověk ze svého pohledu posuzuje pouze estetické hledisko, ale ochlupení lidského (a zvířecího) těla jako takové nevzniklo chybou ve vývoji, ale má své opodstatnění. Ne náhodou se slovo holátka jako označení pro neopeřená ptáčata užívá v přeneseném významu pro jedince mladé, neschopné samostatného života. V popisu práce nemá ochlupení pouze o ochranu před zimou a slunečním zářením, chloupky jsou také bariérou proti infekci a zabraňují tření kůže o sebe, popř. o plochu, jíž se dotýkáme.Speciální význam má na místech intimních. Pokud se holíme strojkem, holítky nebo voskovými pásky, odstraníme úplně všechny chlupy a jsme naprosto holí, tedy bezbranní. Působení laseru je však pevně vázáno na pigment, bílé a světlé chloupky ponechává na místě, takže nepřipraví pokožku o její přirozenou ochranu, ale vytvoří dojem dokonale hladkého oholení, protože světlé chloupky téměř nejsou vidět.

 

Takže – jde o epilaci, nebo depilaci?

Výsledek působení laserového paprsku je samozřejmě důležitější než slovíčkaření, ale aby bylo jasno, vysvětleme si rozdíl mezi dvěma pojmy a zařaďme laser tam, kam patří. Vlasové cibulky tmavých chlupů, na něž paprsky cílí, jsou po zásahu poničeny natolik, že lze hovořit o jejich trvalém zbavení, tedy o epilaci. Oproti tomu depilace je dočasné oholení nebo vytrhnutí chloupků, které je třeba opakovat poměrně často – v případě holení obden, v případě vytrhnutí pinzetou či strojkem nebo strhnutí voskovým páskem v horizontu týdnů. Přesto se i v případě laseru někdy používá pojem depilace – tyto pojmy jsou často zaměňovány a laická veřejnost je ani příliš nerozlišuje. Podstatná je skutečnost, že po několika sezeních, při kterých jsou paže vystaveny laserovému záření, není po nevzhledných tmavých chlupech ani památky, a ty, které tam zůstaly, ničemu nevadí, ba naopak jsou pro organismus užitečné.

 

Kde ještě se nakonec budeme muset holit…

Protože odstraňování ochlupení je standardem už téměř na všech v běžném společenském styku viditelných částech těla, zdá se, že pažemi je výčet už vyčerpávající. Ale paní móda je vrtkavá a ráda si dělá s lidstvem, co se jí zamane. Nemůžeme tedy vyloučit, že nepřijde opět do módy u dam odstraňování řas jako ve středověku nebo móda oholené hlavy, jak ji známe z českého seriálu Návštěvníci. Kdyby to nastalo, rozhodně není důvod si zoufat, s laserem by bylo snadné dostát takovému požadavku.

 

Všímáte si ochlupení na pažích jiných lidí? Souhlasíte se současným trendem hladkých těl? Kde byste se nikdy neholili?

Marie Chudá